Pelikan Plast Co. Pelikan Plast Co. Pelikan Plast Co. Pelikan Plast Co. شرکت پلیکان پلاستیک شرکت پلیکان پلاستیک شرکت پلیکان پلاستیک
زبان انگلیسی چک کردن پست الکترونیکی ارسال ایمیل صفحه اصلی اضافه نمودن به لیست سایتها
فرم سفارش تماس با ما گواهینامه ها محصولات درباره ما صفحه اصلی
گواهینامه ها
 
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون , تنها مرجع رسمی کشور است که عهده دار وظیفه تعیین, تدوین و نشر استانداردهای ملی میباشد.
 
هر محصولی دارای یک شماره استاندارد که شامل ویژگیها و روشهای آزمون است میباشد .ظروف پلاستیکی نیز شامل استاندارد میباشند. شماره استاندارد مورد بحث بشماره 5569 میباشد.
 
استاندارد ظروف پلاستیکی نگهدارنده مایعات, ویژگیها و روشهای آزمون که بوسیله کمیسیون تخصصی مربوطه تهیه و تدوین و در یکصدوشصتمین کمیته ملی استاندارد شیمیایی مورخ 8/8/78 مورد تایید قرار گرفته, اینک باستناد ماده یک قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب اسفندماه 1371 بعنوان استاندارد رسمی ایران منتشر میگردد.
 
ظروف پلاستیکی با مواد پلی اتیلن با چگالی بالا (HDPE ) به یکی از دو روش زیر ساخته میشوند :
 
1 – روش قالب گیری دمشی
 
در این روش ابتدا مواد جامد پلیمری بشکل مذاب درآمده و سپس مقدار مناسبی از آن وارد قالب شده و تحت دمش هوا بشکل مورد نظر, قالب گیری میشوند. پس از سرد شدن قالب توسط جریان آب یا روغن , قطعه از قالب خارج شده و زوائد آن جدا میشود.
 
2- روش قالب گیری تزریقی
 
در این روش ابتدا مواد جامد پلیمری به صورت مذاب درآمده و تحت فشار به داخل قالب تزریق میشوند و با سرد شدن قالب توسط جریان آب یا روغن , قطعه شکل میگردد. سپس , قطعه از قالب خارج شده و زوائد آن جدا میشود.
 
ویژگیها :
 
1. ظرف باید با مقطع مربع یا مستطیل ساخته شود.
 
2. رنگ ظرف نباید سفید باشد بلکه بهتر است به رنگی باشد که با ظروف محتوی آب اشتباه نگردد.
 
3. گنجایش ظرف باید حداقل پنج درصد از گنجایش مدرج آن بیشتر باشد.
 
4. ظرف باید از نظر ظاهری فاقد هر گونه کج شکلی ,ناهمواری,زوائد و لکه باشد.
 
5. رنگدانه باید بصورت یکنواخت در بدنه آن پخش شده باشد.
 
6. در صورتیکه از مواد بازیافتی(آسیابی) برای ساخت این ظروف استفاده شود, ظرف باید هشتاد درصد مقاومت کششی ظرف ساخته شده از مواد نو را بدون در نظر گرفتن ظخامت دارا باشد.
 
7. ظرف باید طبق بند آزمون پایداری باید تعادل خود را حفظ کند.
 
8. ظروف بالای حجم یک لیتر باید دارای یک دستگیره باشد و طبق بند آزمون استحکام دسته از بدنه جدا نشده و هیچگونه نشتی مشاهده نگردد.
 
9. ظرف باید از استحکام مناسبی برخوردار بوده و هنگامیکه طبق بند آزمون مقاومت ظرف در برابر ضربه ناشی از افتادن قرار میگیرد, هیچگونه اثری از شکستگی,ترک و نشتی مشاهده گردد.
 
10. پلی اتیلن اکسترود شده برای ساخت این ظروف باید هفتاد درصد مقاومت کششی اولیه خود را حفظ کند.
 
11. دهانه ظرف باید دارای درپوش مناسب باشد و درپوش ظرف نباید نشت داشته باشد و یا دچار تخریب شود
 
12. طراحی دهانه ظرف باید به گونه ای باشد که هنگام تخلیه, مایع به اطراف پاشیده نشود.قطر داخلی دهانه باید حداقل mm 32 باشد و همچنین ورود هوا به ظرف در هنگام تخلیه بصورت مناسب انجام گیرد.
 
روشهای آزمون :
 
 - آزمون پایداری
 
ظرف مورد نظر را با آب 25 سلسیوس به اندازه گنجایش مدرج آن پر کرده و درب آن را محکم ببندید.ظرف را روی یک سطح شیبدار که زاویه آن با افق 20 درجه است, قرار دهید.سپس ظرف را حول محور عمودی بچرخوانید.در این حالت ظرف باید در هر وضعیتی که قرار میگیرد پایدار مانده و واژگون نشود.
 
 - آزمون استحکام دسته
 
ظرف مورد نظر را با آب 25 سلسیوس به اندازه گنجایش مدرج آن پر کرده و درب آن را محکم ببندید.یک سر طنابی به قطر mm 9/5 و طول 2 متر را به یک نقطه از سقف و سر دیگر طناب را به دسته ظرف طوری ببندید که نیرو در سرتاسر دسته بطور یکنواخت توزیع گردد, سپس ظرف را به مدت یک دقیقه از طناب آویزان کنید.پس از آن ظرف را از فاصله mm 305 بطور آزادانه رها کنید.بعد از انجام این آزمون , نباید دسته از ظرف جدا شود و یا نشت مایع مشاهده گردد.
 
 - آزمون مقاومت ظرف در برابر ضربه ناشی از افتادن
 
ابتدا ظرف را تا گنجایش مدرج آن با آب 25 درجه سلسیوس پر کنید.سپس درپوش ظرف را محکم ببندید و آن را آزادانه روی یک سطح جامد پرتاب کنید . عمل پرتاب ظرف را از ارتفاع 4/2 متری یکبار بر روی قاعده , یک بار بر روی گوشه قاعده و بار آخر بر روی پهلوی ظرف انجام دهید . بعد از این عمل نباید هیچ اثری از ترک یا نشت در ظرف مشاهده شود.
 
همین آزمون را در حالی که ظرف را با مخلوطی از 50 درصد حجمی آب و 50 درصد حجمی گلیکول پر نموده اید در دمای 18- درجه سلسیوس تکرار کنید , با این تفاوت که ارتفاع پرتاب در این حالت باید 2/1 متر باشد . در این حالت نیز نباید در ظرف اثری از ترک یا نشتی مشاهده شود
 
مشخصات پلی اتیلن با چگالی بالا
 
مقدار مشخصات
965/0-941/0 گرم بر سانتیمتر مکعب
  چگالی
5/3 درصد
  انقباض در قالب
365 درجه سلسیوس
  نقطه افروزش
75- تا 45- درجه سلسیوس
  نقطه شکنندگی
100 تا 50 درصد
  استحکام کششی
5/2
  ثابت دی الکتریک
110 درجه سلسیوس
  دمای نرم شدن
550 نیوتن بر میلیمتر مربع
  مدول الاستیک
05/0 درصد
  میزان رطوبت
85/0 کیلو کالری بر(کیلوگرم * درجه سلسیوس)
  گرمای ویژه
5/22 – 5/16 مگا پاسکال
  نقطه تسلیم
100 تسلا اهم متر
  مقاومت